Program LOYALTY uprawnia do pakietu:

25% rabatu;

Program Urodziny;

konsultacje, porady i analizy w dowolnym momencie trwania współpracy;

brak opłaty rezerwacyjnej;

dostęp do wieczornych, weekendowych i świątecznych wizyt;

próbki, akcesoria i miniaturki produktów;

aktualizacje planów względem zaistniałych okoliczności.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
`LOYALTY`

 

`LOYALTY` to program lojalnościowy uprawniający do skorzystania
z wyjątkowych rabatów, akcji promocyjnych i ofert tylko dla Uczestników.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady udziału Uczestnika w Programie `LOYALTY`.

 

Organizatorem Programu jest THE CARMEN ROSE LTD

 

Program lojalnościowy jest akceptowany przez The Carmen Rose.

 

Uczestnikiem Programu `LOYALTY` staje się osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.

 

Program `LOYALTY` uprawnia do otrzymania rabatu 25% na:

 

Mezoterapia mikroigłowa:

komórki macierzyste,

kompleks liftingujący,

potrójny kwas hialuronowy,

rewitalizacja,

czynniki wzrostu,

elixir młodości.

 

Boostery:

collagen,

hydro,

oxy detox,

boost your body skin.

 

Zabiegi pielęgnacyjne:

rozświetlające,

nawilżające,

regenerujące,

oczyszczające,

wzmacniające,

dotleniające,

rozjaśniające.

Glass skin.

Relaxation.

Witaminowy shot.

 

Peelingi chemiczne (kwasy):

dla cery z naczynkami,

dla cery z trądzikiem,

dla cery z przebarwieniami,

odmładzające.

 

Mezoterapia igłowa:

okolica oczu,

twarz,

szyja,

dekolt,

ciało.

 

Dodatkowo:

Terapie na blizny, terapie na rozstępy, zabiegi trychologiczne, lipoliza iniekcyjna, Fabulous Lips.

Sonoforeza. Led light.

 

Nie obejmuje zabiegów z użyciem toksyny botulinowej- wymagana recepta i koszty preparatu.

Nie obejmuje zabiegów z użyciem stymulatorów tkankowych- koszty preparatu.

Nie obejmuje zabiegów linii ROYAL.

 

Uczestnik Programu `LOYALTY` ma prawo do rabatu w dniu urodzin Uczestnika- rabat wynosi tyle, ile lat ma Uczestnik Programu.

Rabat ten może zostać wykorzystany w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzin.

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.thecarmenrose.com i w siedzibie The Carmen Rose.

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Uczestnikiem Programu staje się osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych wyłącznie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego, który przynajmniej jeden raz skorzystał z usług The Carmen Rose.

 

Kwalifikacja do Programu następuje automatycznie, jest dobrowolna i równoznaczna z akceptacją Regulaminu bez zastrzeżeń.

 

Automatyczna kwalifikacja do Programu Uczestnika następuję tylko w sytuacji, gdy podczas uzupełniania formularza dla Klientów, Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów przez Organizatora.

 

Uczestnictwo w Programie możliwe jest wyłącznie osobiście i nie podlega przeniesieniu
na inną osobę z zastrzeżeniem, że jeden z dostępnych rabatów (-25%) może zostać przekazany osobie bliskiej.

 

Warunkiem dołączenia do `LOYALTY` jest skorzystanie z 5 lub więcej usług o kwocie powyżej 70 funtów każda lub 7 i więcej usług o kwocie powyżej 50 funtów każda, w ciągu roku (od pierwszej wizyty lub od wizyty kwalifikacyjnej przez 365 dni).

 

Kwalifikacja Uczestnika następuje automatycznie- po spełnieniu warunków i w chwili dołączenia Uczestnik zostaje poinformowany o tym fakcie przez Organizatora.

 

III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

Uczestnik Programu ma prawo do rabatu 25% na każdą kolejną usługę (po skorzystaniu z 5 usług o kwocie 70 funtów każda i więcej lub 7 i więcej usług o kwocie powyżej 50 funtów każda w ciągu roku).

 

Uczestnictwo w klubie trwa 12 miesięcy od zakwalifikowania się.

 

Od dnia zakwalifikowania się do `LOYALTY` naliczany jest nowy rok kwalifikacyjny do Programu.

 

Uczestnictwo w programie zostaje przedłużone o kolejne 365 dni, jeśli Uczestnik w roku kwalifikacyjnym skorzystał z co najmniej 5 usług powyżej 70 funtów każda lub 7 i więcej usług o kwocie powyżej 50 funtów każda (cena końcowa z uwzględnieniem promocji, rabatów, a także zniżek wynikających z Programu `LOYALTY`).

 

Przyznany rabat nie podlega zamianie na środki pieniężne, nie może być przedmiotem sprzedaży.

 

Rabat naliczany jest wyłącznie od ceny regularnej i nie łączy się z innymi promocjami.

 

IV ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA

 

Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdej chwili, a w związku z tym traci prawo z wszelkich akcji promocyjnych związanych z uczestnictwem w Programie.

 

Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji jeżeli Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym marketingowych, bądź złamał zasady Regulaminu.

 

Uczestnik, który chce się wypisać z Programu `LOYALTY` powinien poinformować o tym Organizatora.

 

V CZAS TRWANIA PROGRAMU

 

Czas trwania Programu jest nieokreślony.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili jego trwania. W przypadku zakończenia lub zawieszenia Programu Organizator zobowiązany jest do poinformowania Uczestników Programu i zamieszczenia stosownej informacji na stronie www.thecarmenrose.com i siedzibie The Carmen Rose.

 

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Danych Osobowych Uczestników Programu jest THE CARMEN ROSE LTD.

 

Dane Osobowe Uczestników wykorzystywane są tylko w celach przedstawionych w Regulaminie i nie są przekazywane Partnerom, osobom nieuprawnionym i osobom trzecim.

 

Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub aktualizacji.

 

Z chwilą ustania uczestnictwa, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach związanych z realizacją Programu.

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnej chwili w czasie trwania Programu. Wprowadzone zmiany obowiązują od chwili umieszczenia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej www.thecarmenrose.com oraz w siedzibie The Carmen Rose.

 

Uczestnik uprawniony jest do bieżącego śledzenia aktualności związanych z Programem oraz promocji kierowanych wyłącznie do Uczestników.

 

Wszelkie pytania i uwagi związane z uczestnictwem w Programie Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi wysyłając zapytanie za pośrednictwem udostępnionych danych kontaktowych lub bezpośrednio do Organizatora.

 

Uczestnik Programu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

 

Regulamin obowiązuje od 31/12/2023 roku.