Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients


Skład INCI to wykaz wszystkich składników zawartych w kosmetyku;

są one wymienione w kolejności malejącej 

(substancje w stężeniu mniejszym lub równym 1% mogą zostać wymienione w dowolnej kolejności).


Najważniejszym wyznacznikiem jakości produktu jest jego skład, a w nim substancje aktywne, które mają działanie terapeutyczne; to od ich ilości i rodzaju zależy wpływ produktu na skórę.


Czynne komponenty nie są jedynymi substancjami zawartymi w kosmetyku,

oprócz nich znajdują się także substancje bazowe, substancje pomocnicze, składniki konsystencjotwórcze, konserwanty, promotory przenikania, substancje zapachowe i barwnikowe.