W kosmetologii i medycynie estetycznej

Interdyscyplinarne podejście, czyli traktowanie organizmu jako całość:
analiza badań laboratoryjnych, osobista pielęgnacja domowa, spersonalizowana terapia zabiegowa, uwzględniają: obecny styl życia, odżywianie, suplementacje, nawadnianie i stan zdrowia.

Spersonalizowany Beauty Plan- indywidualne dopasowanie wszystkich czynników
pod możliwości, oczekiwania i przeciwwskazania Pacjenta.

System hybrydowy, który ułatwia współprace poprzez bycie w kontakcie.W sporcie

Indywidualny plan: każdy organizm jest zupełnie inną jednostką,
wszystkie elementy do wymarzonego celu są dopasowane
do możliwości, stażu treningowego i stanu zdrowia Podopiecznego.

Edukacja, motywacja i bezpieczeństwo, ponieważ na każdym etapie istotne jest Twoje dobre samopoczucie.

System hybrydowy, który ułatwia współprace poprzez bycie w kontakcie.Podczas współpracy priorytetem jest osiągnięcie wyznaczonych celów Podopiecznego. W trakcie terapii zabiegowej czy drogi do sukcesów sylwetkowych najważniejsza są:
systematyczność, dyscyplina i zaangażowanie.
Pamiętajmy, że sukces to spełnienie oczekiwań w przeciągu pewnego czasu,
a w drodze do osiągnięcia wymarzonych efektów ważne jest wiele czynników
i konsekwentne dążenie w odpowiednim kierunku.

Invest in yourself, in your health, in your good wellbeing!

In cosmetology and aesthetic medicine

 

Interdisciplinary approach, i.e. treating the body as a whole:

analysis of laboratory tests, personal home care, personalised treatment therapy, taking into account: current lifestyle, nutrition, supplementation, hydration and health condition.


Personalised Beauty Plan– individual adjustment of all factors

depending on the patient’s capabilities, expectations and contraindications.


A hybrid system that facilitates cooperation by staying in touch.
In sports

 

Individual plan: each organism is a completely different entity, all the elements are tailored to your dream goal to the capabilities, training experience and health condition of the Client.


Education, motivation and safety, because your well being is important at every stage.


A hybrid system that facilitates cooperation by staying in touch.
During cooperation, the priority is to achieve the Mentee’s goals.
During treatment therapy or the path to body success, the most important are:

systematicity, discipline and commitment.

Let’s remember that success is meeting expectations within a certain period of time, and many factors are important on the way to achieving your dream results

and consistent striving in the right direction.


Invest in yourself, in your health, in your good wellbeing!

Dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem!

 

Thank you for putting your trust in me!

kingston upon hull, hull, kosmetologia, cosmetology, kosmetolog, cosmetologist, kosmetyczka, beautician, medycyna estetyczna, aesthetic medicine, terapie, therapies, zabieg, treatment, zabiegi, treatments, anty aging, smart aging, slow aging, acne, capillaries, disoloration, tradzik, naczynka, przebarwienia, biostymulacja, biostimulation, kosmetologia interdyscyplinarna, beauty plan, mezoterapia mikroiglowa, mezoterapia iglowa, kwasy, zabiegi pielegnacyjne, stymulatory tkankowe, botoks, lipoliza iniekcyjna, boostery, baby botoks, sonoforeza, peeling kawitacyjny, mikrodermabrazja diamentowa, blizny, rozstepy, cellulit, tkanka tluszczowa, trychologia, skora glowy, okolica oczu, twarz, szyja, dekolt, dlonie, plecy, usta, zmarszczki, terapie laczone, konsultacja kosmetologiczna, skin, body, mlode osoby, voucher podarunkowy, lojalnosc, interdisciplinary cosmetology, beauty plan, microneedle mesotherapy, needle mesotherapy, acids, care treatments, tissue stimulators, botox, injection lipolysis, boosters, baby botox, sonophoresis, cavitation peeling, diamond microdermabrasion, scars, stretch marks, cellulite, adipose tissue, trichology, skin head, eye area, face, neck, cleavage, hands, back, lips, wrinkles, combined therapies, cosmetology consultation, skin, body, young people, gift voucher, loyalty</p>”,”drop_cap”:””,”text_columns”:””,”text_columns_tablet”:””,”text_columns_mobile”:””,”column_gap”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”column_gap_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”column_gap_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”align”:””,”align_tablet”:””,”align_mobile”:””,”text_color”:”#000000″,”typography_typography”:”custom”,”typography_font_family”:”Montserrat”,”typography_font_size”:{„unit”:”px”,”size”:1,”sizes”:[]},”typography_font_size_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_font_size_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_font_weight”:”400″,”typography_text_transform”:””,”typography_font_style”:””,”typography_text_decoration”:””,”typography_line_height”:{„unit”:”em”,”size”:1.7,”sizes”:[]},”typography_line_height_tablet”:{„unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_line_height_mobile”:{„unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_letter_spacing”:{„unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”typography_letter_spacing_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_letter_spacing_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_word_spacing”:{„unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”typography_word_spacing_tablet”:{„unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_word_spacing_mobile”:{„unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”text_shadow_text_shadow_type”:””,”text_shadow_text_shadow”:{„horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”color”:”rgba(0,0,0,0.3)”},”drop_cap_view”:”default”,”drop_cap_primary_color”:””,”drop_cap_secondary_color”:””,”drop_cap_shadow_text_shadow_type”:””,”drop_cap_shadow_text_shadow”:{„horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”color”:”rgba(0,0,0,0.3)”},”drop_cap_size”:{„unit”:”px”,”size”:5,”sizes”:[]},”drop_cap_space”:{„unit”:”px”,”size”:10,”sizes”:[]},”drop_cap_border_radius”:{„unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_border_width”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”drop_cap_typography_typography”:””,”drop_cap_typography_font_family”:””,”drop_cap_typography_font_size”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_font_size_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_font_size_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_font_weight”:””,”drop_cap_typography_text_transform”:””,”drop_cap_typography_font_style”:””,”drop_cap_typography_text_decoration”:””,”drop_cap_typography_line_height”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_line_height_tablet”:{„unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_line_height_mobile”:{„unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_word_spacing”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_word_spacing_tablet”:{„unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_word_spacing_mobile”:{„unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”_title”:””,”_margin”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_margin_tablet”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_margin_mobile”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding_tablet”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding_mobile”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_element_width”:””,”_element_width_tablet”:””,”_element_width_mobile”:””,”_element_custom_width”:{„unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:[]},”_element_custom_width_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_element_custom_width_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_element_vertical_align”:””,”_element_vertical_align_tablet”:””,”_element_vertical_align_mobile”:””,”_position”:””,”_offset_orientation_h”:”start”,”_offset_x”:{„unit”:”px”,”size”:”0″,”sizes”:[]},”_offset_x_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_x_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_x_end”:{„unit”:”px”,”size”:”0″,”sizes”:[]},”_offset_x_end_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_x_end_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_orientation_v”:”start”,”_offset_y”:{„unit”:”px”,”size”:”0″,”sizes”:[]},”_offset_y_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_y_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_y_end”:{„unit”:”px”,”size”:”0″,”sizes”:[]},”_offset_y_end_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_y_end_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_z_index”:””,”_z_index_tablet”:””,”_z_index_mobile”:””,”_element_id”:””,”_css_classes”:””,”motion_fx_motion_fx_scrolling”:””,”motion_fx_translateY_effect”:””,”motion_fx_translateY_direction”:””,”motion_fx_translateY_speed”:{„unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”motion_fx_translateY_affectedRange”:{„unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{„start”:0,”end”:100}},”motion_fx_translateX_effect”:””,”motion_fx_translateX_direction”:””,”motion_fx_translateX_speed”:{„unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”motion_fx_translateX_affectedRange”:{„unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{„start”:0,”end”:100}},”motion_fx_opacity_effect”:””,”motion_fx_opacity_direction”:”out-in”,”motion_fx_opacity_level”:{„unit”:”px”,”size”:10,”sizes”:[]},”motion_fx_opacity_range”:{„unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{„start”:20,”end”:80}},”motion_fx_blur_effect”:””,”motion_fx_blur_direction”:”out-in”,”motion_fx_blur_level”:{„unit”:”px”,”size”:7,”sizes”:[]},”motion_fx_blur_range”:{„unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{„start”:20,”end”:80}},”motion_fx_rotateZ_effect”:””,”motion_fx_rotateZ_direction”:””,”motion_fx_rotateZ_speed”:{„unit”:”px”,”size”:1,”sizes”:[]},”motion_fx_rotateZ_affectedRange”:{„unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{„start”:0,”end”:100}},”motion_fx_scale_effect”:””,”motion_fx_scale_direction”:”out-in”,”motion_fx_scale_speed”:{„unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”motion_fx_scale_range”:{„unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{„start”:20,”end”:80}},”motion_fx_transform_origin_x”:”center”,”motion_fx_transform_origin_y”:”center”,”motion_fx_devices”:[„desktop”,”tablet”,”mobile”],”motion_fx_range”:””,”motion_fx_motion_fx_mouse”:””,”motion_fx_mouseTrack_effect”:””,”motion_fx_mouseTrack_direction”:””,”motion_fx_mouseTrack_speed”:{„unit”:”px”,”size”:1,”sizes”:[]},”motion_fx_tilt_effect”:””,”motion_fx_tilt_direction”:””,”motion_fx_tilt_speed”:{„unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”sticky”:””,”sticky_on”:[„desktop”,”tablet”,”mobile”],”sticky_offset”:0,”sticky_offset_tablet”:””,”sticky_offset_mobile”:””,”sticky_effects_offset”:0,”sticky_effects_offset_tablet”:””,”sticky_effects_offset_mobile”:””,”sticky_parent”:””,”_animation”:””,”_animation_tablet”:””,”_animation_mobile”:””,”animation_duration”:””,”_animation_delay”:””,”_transform_rotate_popover”:””,”_transform_rotateZ_effect”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_tablet”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_mobile”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotate_3d”:””,”_transform_rotateX_effect”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_tablet”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_mobile”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_tablet”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_mobile”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translate_popover”:””,”_transform_translateX_effect”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_popover”:””,”_transform_keep_proportions”:”yes”,”_transform_scale_effect”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skew_popover”:””,”_transform_skewX_effect”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_tablet”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_mobile”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_tablet”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_mobile”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_flipX_effect”:””,”_transform_flipY_effect”:””,”_transform_rotate_popover_hover”:””,”_transform_rotateZ_effect_hover”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_hover_tablet”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_hover_mobile”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotate_3d_hover”:””,”_transform_rotateX_effect_hover”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_hover_tablet”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_hover_mobile”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_hover”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_hover_tablet”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_hover_mobile”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_hover”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_hover_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_hover_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translate_popover_hover”:””,”_transform_translateX_effect_hover”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_hover_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_hover_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_hover”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_hover_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_hover_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_popover_hover”:””,”_transform_keep_proportions_hover”:”yes”,”_transform_scale_effect_hover”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_hover_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_hover_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_hover”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_hover_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_hover_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_hover”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_hover_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_hover_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skew_popover_hover”:””,”_transform_skewX_effect_hover”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_hover_tablet”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_hover_mobile”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_hover”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_hover_tablet”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_hover_mobile”:{„unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_flipX_effect_hover”:””,”_transform_flipY_effect_hover”:””,”_transform_transition_hover”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”motion_fx_transform_x_anchor_point”:””,”motion_fx_transform_x_anchor_point_tablet”:””,”motion_fx_transform_x_anchor_point_mobile”:””,”motion_fx_transform_y_anchor_point”:””,”motion_fx_transform_y_anchor_point_tablet”:””,”motion_fx_transform_y_anchor_point_mobile”:””,”_background_background”:””,”_background_color”:””,”_background_color_stop”:{„unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_color_b”:”#f2295b”,”_background_color_b_stop”:{„unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_gradient_type”:”linear”,”_background_gradient_angle”:{„unit”:”deg”,”size”:180,”sizes”:[]},”_background_gradient_position”:”center center”,”_background_image”:{„url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_image_tablet”:{„url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_image_mobile”:{„url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_position”:””,”_background_position_tablet”:””,”_background_position_mobile”:””,”_background_xpos”:{„unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_xpos_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_xpos_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_ypos”:{„unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_ypos_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_ypos_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_attachment”:””,”_background_repeat”:””,”_background_repeat_tablet”:””,”_background_repeat_mobile”:””,”_background_size”:””,”_background_size_tablet”:””,”_background_size_mobile”:””,”_background_bg_width”:{„unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_bg_width_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_bg_width_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_video_link”:””,”_background_video_start”:””,”_background_video_end”:””,”_background_play_once”:””,”_background_play_on_mobile”:””,”_background_privacy_mode”:””,”_background_video_fallback”:{„url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_slideshow_gallery”:[],”_background_slideshow_loop”:”yes”,”_background_slideshow_slide_duration”:5000,”_background_slideshow_slide_transition”:”fade”,”_background_slideshow_transition_duration”:500,”_background_slideshow_background_size”:””,”_background_slideshow_background_size_tablet”:””,”_background_slideshow_background_size_mobile”:””,”_background_slideshow_background_position”:””,”_background_slideshow_background_position_tablet”:””,”_background_slideshow_background_position_mobile”:””,”_background_slideshow_lazyload”:””,”_background_slideshow_ken_burns”:””,”_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:”in”,”_background_hover_background”:””,”_background_hover_color”:””,”_background_hover_color_stop”:{„unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_color_b”:”#f2295b”,”_background_hover_color_b_stop”:{„unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_hover_gradient_type”:”linear”,”_background_hover_gradient_angle”:{„unit”:”deg”,”size”:180,”sizes”:[]},”_background_hover_gradient_position”:”center center”,”_background_hover_image”:{„url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_image_tablet”:{„url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_image_mobile”:{„url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_position”:””,”_background_hover_position_tablet”:””,”_background_hover_position_mobile”:””,”_background_hover_xpos”:{„unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_xpos_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_xpos_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_ypos”:{„unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_ypos_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_ypos_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_attachment”:””,”_background_hover_repeat”:””,”_background_hover_repeat_tablet”:””,”_background_hover_repeat_mobile”:””,”_background_hover_size”:””,”_background_hover_size_tablet”:””,”_background_hover_size_mobile”:””,”_background_hover_bg_width”:{„unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_hover_bg_width_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_hover_bg_width_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_hover_video_link”:””,”_background_hover_video_start”:””,”_background_hover_video_end”:””,”_background_hover_play_once”:””,”_background_hover_play_on_mobile”:””,”_background_hover_privacy_mode”:””,”_background_hover_video_fallback”:{„url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_slideshow_gallery”:[],”_background_hover_slideshow_loop”:”yes”,”_background_hover_slideshow_slide_duration”:5000,”_background_hover_slideshow_slide_transition”:”fade”,”_background_hover_slideshow_transition_duration”:500,”_background_hover_slideshow_background_size”:””,”_background_hover_slideshow_background_size_tablet”:””,”_background_hover_slideshow_background_size_mobile”:””,”_background_hover_slideshow_background_position”:””,”_background_hover_slideshow_background_position_tablet”:””,”_background_hover_slideshow_background_position_mobile”:””,”_background_hover_slideshow_lazyload”:””,”_background_hover_slideshow_ken_burns”:””,”_background_hover_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:”in”,”_background_hover_transition”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_border_border”:””,”_border_width”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_width_tablet”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_width_mobile”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_color”:””,”_border_radius”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_tablet”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_mobile”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_box_shadow_box_shadow_type”:””,”_box_shadow_box_shadow”:{„horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”_box_shadow_box_shadow_position”:” „,”_border_hover_border”:””,”_border_hover_width”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_hover_width_tablet”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_hover_width_mobile”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_hover_color”:””,”_border_radius_hover”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_hover_tablet”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_hover_mobile”:{„unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_box_shadow_hover_box_shadow_type”:””,”_box_shadow_hover_box_shadow”:{„horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”_box_shadow_hover_box_shadow_position”:” „,”_border_hover_transition”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_switch”:””,”_mask_shape”:”circle”,”_mask_image”:{„url”:””,”id”:””,”size”:””},”_mask_notice”:””,”_mask_size”:”contain”,”_mask_size_tablet”:””,”_mask_size_mobile”:””,”_mask_size_scale”:{„unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_mask_size_scale_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_size_scale_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position”:”center center”,”_mask_position_tablet”:””,”_mask_position_mobile”:””,”_mask_position_x”:{„unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_mask_position_x_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position_x_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position_y”:{„unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_mask_position_y_tablet”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position_y_mobile”:{„unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_repeat”:”no-repeat”,”_mask_repeat_tablet”:””,”_mask_repeat_mobile”:””,”hide_desktop”:””,”hide_tablet”:””,”hide_mobile”:””,”_attributes”:””,”custom_css”:””},”defaultEditSettings”:{„defaultEditRoute”:”content”},”elements”:[],”widgetType”:”text-editor”,”editSettings”:{„defaultEditRoute”:”content”,”panel”:{„activeTab”:”style”,”activeSection”:”section_style”}},”htmlCache”:”\t\t<div class=\”elementor-widget-container\”>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\”elementor-text-editor elementor-clearfix elementor-inline-editing\” data-elementor-setting-key=\”editor\” data-elementor-inline-editing-toolbar=\”advanced\”>\n\t\t\t\t<p>kingston upon hull, hull, kosmetologia, cosmetology, kosmetolog, cosmetologist, kosmetyczka, beautician, medycyna estetyczna, aesthetic medicine, terapie, therapies, zabieg, treatment, zabiegi, treatments, anty aging, smart aging, slow aging, acne, capillaries, disoloration, tradzik, naczynka, przebarwienia, biostymulacja, biostimulation, kosmetologia interdyscyplinarna, beauty plan, mezoterapia mikroiglowa, mezoterapia iglowa, kwasy, zabiegi pielegnacyjne, stymulatory tkankowe, botoks, lipoliza iniekcyjna, boostery, baby botoks, sonoforeza, peeling kawitacyjny, mikrodermabrazja diamentowa, blizny, rozstepy, cellulit, tkanka tluszczowa, trychologia, skora glowy, okolica oczu, twarz, szyja, dekolt, dlonie, plecy, usta, zmarszczki, terapie laczone, konsultacja kosmetologiczna, skin, body, mlode osoby, voucher podarunkowy, lojalnosc, interdisciplinary cosmetology, beauty plan, microneedle mesotherapy, needle mesotherapy, acids, care treatments, tissue stimulators, botox, injection lipolysis, boosters, baby botox, sonophoresis, cavitation peeling, diamond microdermabrasion, scars, stretch marks, cellulite, adipose tissue, trichology, skin head, eye area, face, neck, cleavage, hands, back, lips, wrinkles, combined therapies, cosmetology consultation, skin, body, young people, gift voucher, loyalty